Skontaktuj się
call arrow

Współpraca

Podjęcie się prowadzenia przeze mnie sprawy zawsze poprzedzone jest rozmową z klientem, zapoznaniem się z dostarczoną przez klienta dokumentacją związaną ze sprawą, omówieniem zaprezentowanego przez klienta stanu faktycznego oraz celu, jaki chciałby osiągnąć. W zależności od wagi sprawy, jej skomplikowania oraz etapu, na jakim się znajduje, proponuję możliwe rozwiązania, które zawsze są indywidualne dostosowane do potrzeb klienta. Proponowane rozstrzygnięcia uwzględniają potrzebę zaoszczędzenia przez klienta kosztów. W sytuacji powierzenia mi sprawy czuwam nad jej biegiem i na bieżąco informuję klienta o jej postępach i wyniku.

 

 

W swojej pracy zobowiązana jestem przestrzegać norm etycznych oraz kierować się zasadą uczciwości, sumienności i gorliwości. Celem podejmowanych przez mnie czynności zawodowych jest zawsze ochrona interesów klienta. Wszystko o czym dowiedziałam się od klienta w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych jestem zobowiązana zachować w tajemnicy. Tajemnica adwokacka obowiązuje dożywotnio.

Jesteś zainteresowany współpracą?

tel. 501-345-250

Wysokość wynagrodzenia
zależy od:

zakresu świadczonej pomocy prawnej

rodzaju i skomplikowania sprawy

nakładu pracy

wartości przedmiotu sporu

miejsca prowadzenia sprawy

terminu wykonania zlecenia

W sprawach sądowych o zapłatę zasadniczym kryterium decydującym o wysokości wynagrodzenia jest wartość przedmiotu sporu a dolną granicę wynagrodzenia stanowią stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Do kwoty wynagrodzenia doliczany jest obowiązkowy podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty. Wynagrodzenie nie zawiera w sobie opłat skarbowych, sądowych, kancelaryjnych oraz innych kosztów dodatkowych związanych z prowadzonym postępowaniem.

Skontaktuj się

tel. 605 211 604

 

KOMINPLUS

kominplus@wp.pl
ul. Asnyka 24, 23-204 Kraśnik
NIP: 7151865026